Compactness Index

The world as we know it has changed. It's become crowded , resources are disappearing, more and more people live in cities in a smaller spaces than in the past. We live in an era of changes in consumer culture, minimalism, Buy-One, sustainability and SLOW culture. So how is it possible that quality of lifestyle is still measured by the image of single-family-house in the suburbs?

We established eXtraSmall studio out of love of the city and the compact lifestyle it produces: to live in a small place, close to work or school, to travel by public transport, on foot or by bicycle, consume less, enjoy common green spaces and generally spend less energy on heating / cleaning/ repairing/Gardening and so on.

We are planning urban living in many scales, examining and measuring precedents from the world and from our own projects. recently we have created an index to assess the extent of the Compactness of housing, in order to provide a source of information for planners and tenants who are planning their future home.

 

המדד מורכב מ-7 רכיבים:  

3 רכיבים הפונים אל רוכש הבית. מנסים לשקף עבורו את בחירותיו בניסיון לשנות את האידיאל השגור והכל כך לא רלוונטי של חיי הפרבר. אידיאל המייצר צורות חיים סינטתיות חד-שכבתיות של כפרי שינה ולאחריהם פקקי היוממות וכל זה עבור חלקת קרקע.  

1 | קרבה למרכז עירוני

בניגוד למה שנהוג לחשוב, דווקא סביבת החיים העירונית מזמנת חיי קהילה פעילים יותר מאשר צורות חיים כפריות: ישוב קהילתי, למשל, בו הבית הפרטי מהווה סביבת חיים שלמה, מפחית את הצורך בקהילתיות ומצמצם האפשרות למפגש חברתי ספונטני.

כאשר היחידה קטנה, חלקים רבים שלה "מופרטים":  החצר היא הפארק, הסלון הוא בית הקפה השכונתי ומאחר והכל קרוב, הרכב הוא הרגליים או התחבורה הציבורית, חללי עבודה משותפים מחליפים את חדר העבודה הביתי ופונקציות אינסופיות יכולות לצאת מתחום הפרטי ולעבור לתחום הקהילתי, אך ורק מתוך הבנה ולמידת הקומפקטיות. החל מהיחידה וכלה בהתנהלות העירונית.

אנו מאמינים שמיקום היחידה בסביבה אורבנית הוא חלק אינטגרלי מהיכולת שלה להיות קטנה. ובמילים אחרות, עירוניות היא הרחבת היחידה.

2| מ"ר לנפש

בנייתו של בית  צמוד קרקע מתחילה מתחילה תמיד בבדיקת מקסימום השטח שניתן לבנות כדי למקסם את הזכויות בקרקע. מתעוררת השאלה: האם בניית המקסימום שביכולותינו מתאימה לצרכינו?

בניית בית במידות המתאימות לצרכינו הנה משימה ראויה המשמרת את משאבינו ומאפשרת לנו להשקיע יותר בכל מ"ר.

3| עלות למ"ר

ככל שהיחידה תגדל, כך יהיה פחות כסף להשקיע בכל מ"ר. אם נבנה בית המתאים למידותינו  נוכל להשקיע יותר כסף בכל מ"ר.

ויתור על שטח לטובת יכולת השקעה גבוהה יותר בכל מ"ר. כתוצאה מכך, אפשרות לחומרי גמר טובים, תכנון איכותי ופתרונות מדויקים.

4| חללים חופפים

חפיפה נוצרת על ידי שני אובייקטים המתחרים על אותו חלל.

א.   חפיפה נתפסת כשהשטח קטן, חלוקתו לחדרים תייצר תחושת צפיפות. יצירת חללים הנתפשים ביחד כחלל אחד, תאפשר רווחה: חדר מטבח ועל ידו חדר סלון נפרדים, יצרו תחושה צפופה יותר מאשר חלל משותף המאפשר את שתי הפעולות, אפילו אם שטחם הפיזי קטן יותר.

ב.   חפיפה בגובה אנו נוטים לקנות דירות לפי תוכנית. לחתך יש תפקיד משמעותי לא פחות: כשהגובה מאפשר זאת, ניתן להכפיל שטחים מסויימים ע"י שימוש בגובה.

ג.  חפיפה בשימוש. חדרים ופונקציות שונות נצרכים בשעות שונות. ניתן לייצר חפיפה על ציר הזמן. כך, חדר רחצה אינו חלל פעיל ברוב שעות היום, ניתן להצמידו לשני חדרי ילדים, החפיפה מכפילה את השימוש בו והופכת אותו לשני חדרי רחצה פרטיים בחצי מהשטח המתבקש.

ביכולתם של החללים החופפים להגדיל באופן משמעותי את השטח היחידה הנתפס.

5| חללים מוגדרים

ל"חדר" הגדרות מקובלות בחוק. המונח כה שגור שהפך להיות אלמנט מדיד. דירה תוצג למכירה כ-"דירת 2 חדרים" ולאו דווקא ע"י איכויותיה או שטחה. האם מספר החדרים מבטיח איכות מגורים? קיימות שתי אפשרויות לחללים מוגדרים:

א.  לא חדר: חלל איכותי וסגור שאינו עומד בהגדרה התקנית של חדר לפי חוק.

ב.  חלל לפעילות אשר אינו סגור אך ניתן לתפוס אותו כמקום ונמצא באזור הציבורי.

במקום ספירת חדרים, נייצר חללים איכותיים אשר אינם דווקא סגורים כבעבר. כשם שכבר איננו מבצעים פעולה אחת בזמן נתון (המטבח נועד לבשל, האם זו הפעולה היחידה שאנו מבצעים בו?) כך הגדרת הפעולות לכדי חדרים מצמצמת את אופן השימוש בהם: חדר עבודה? חדר שינה? חדר משחקים? יחידת הורים?

6 | חללים ארוזים

חללים שאינם יומיומיים יכולים להיארז כשאינם בשימוש. כך ניתן יהיה לייצר תחושת מרחב ולא להצטופף למטרת אירוע חד פעמי. דוגמה לכך היא פינת האוכל העומדת גלמודה, לעתים אף נדחפת לפינה (כיאה לשמה) מחכה לאירוע שמתרחש אחת לתקופה ובינתיים צוברת מפתחות, דואר ומעילים.

בתקופה זו של ציפוף והתכנסות, כשכל מטר יקר כל כך, הן כלכלית והן מבחינת קיימות ושמירה על משאב הקרקע, אין עוד פריווילגיה לייצר חללים שאינם נצרכים באופן יומיומי.

7 | ייעול תנועה

כשאנחנו קונים או בונים בית, אנחנו משלמים על כל מ"ר עשרות אלפי שקלים. אם נצליח להמעיט בשטחי התנועה הריקה ולייעל אותם. 

אין לגיטימציה למסדרון, ננסה להמעיט בשטחי תנועה ריקה או להוסיף תוכן שיהפכו לשימושי.

הפחתה בשטחי תנועה מגדילה את השטחים השימושיים למגורים.

האם ניתן לייצר שינוי ע"י יצירת נרטיב קהילתי, של חיים פשוטים, קטנים וירוקים?

היעד שלנו הוא לפתח מדד למדידת קומפקטיות וליישמו מעבר ליחידות המגורים, כתפיסה כוללת של עבודה, מסחר, מגורים ושכונות קומפקטיות.

המדד נחשף בתערוכת " Small talk eXtra " ב-2017 בה הנגשנו את הרעיון לציבור והוכן ספר לקהל הרחב ולמתכננים. התערוכה גררה עניין וסיקור רב: מבקרים, כתבות בעיתונות הכלכלית, בתכניות טלוויזיה ובעיתונות המקצועית.

תעודת זהות

כל פרויקט במשרד נבחן דרך מדד הקומפקטיות ומקבל תעודת זהות ייחודית לו. לדוגמא:

טוב יותר
ככל שהמדד גבוה יותר
חללים חופפים, מוגדרים וארוזים
טוב יותר
ככל שהמדד נמוך יותר
ייעול תנועה
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
  • Grey YouTube Icon

XS Architecture | Info@Xs-Arch.com (+972) 77.5456012 | Yehudit 7. Tel-Aviv. Israel
 

Copyright © 2018 Studio XS for compact design & Architects Ofer Rossmann, Rony Avitzour. All rights reserved